TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITIBELLA 2 – CẬP NHẬT NGÀY 30/12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITIBELLA 2 – CẬP NHẬT NGÀY 30/12/2016

  1. CÔNG VIỆC TRONG THÁNG

Phần xây dựng:

Cốp pha, cốt thép, bê tông dầm sàn lầu 2 từ trục 1 đến trục 22 (62 căn). Cốt thép, cốp pha, bê tông cột lầu 2 lên lầu 3 từ trục 1 đến trục 22 (62 căn). Cốp pha, cốt thép, bê tông dầm sàn mái 1 từ trục 1 đến trục 22 (84 căn). Cốt thép, cốp pha, bê tông cột mái 1 lên mái 2 (04 căn góc mẫu G).

Cốp pha, cốt thép, bê tông dầm sàn mái 2 (04 căn góc mẫu G). Cốp pha, cốt thép, bê tông cầu thang tầng 1 -> tầng 2 (84 căn).

Cốp pha, cốt thép, bê tông cầu thang tầng 2 -> tầng 3 (21 căn trên tổng số 84 căn).

Đào đất, cắt đầu cọc, cốp pha, cốt thép, bê tông móng hàng rào (60 móng trên tổng số 120 móng).

Đào đất, cốp pha, cốt thép, bê tông đà kiềng hàng rào (50%). Tháo dỡ cốp pha dầm sàn tầng 2, tầng 3 (100%).

Tháo dỡ cốp pha dầm sàn mái 1 (70%).

Thu hồi vận chuyển cốp pha ra khỏi công trình.

Phần MEP:

Lắp đặt ống chờ điện nước âm sàn lầu 2 (62 căn). Lắp đặt ống chờ điện nước âm sàn mái 1 (84 căn). Lắp đặt ống chờ điện nước âm sàn mái 2 (04 căn).

Liên hệ

Gửi thông tin về trung tâm dịch vụ để được tư vấn chi tiết.

Địa chỉ

Nhà mẫu Citibella: Số 126, Đường 38, Khu phố Ventura, KDC Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM

Số điện thoại

0286 287 1827